Frost

Frost

Společnost EXPRESS WORK dlouhodobě působí v segmentu skladování potravin v logistice a specializuje se na obsazování pozic ve všech teplotních režimech služeb FMCG (fast moving consumer goods), a nejvýznamnějšími partnery jsou nadnárodní retailové řetězce.

Naše každodenní služby poskytujeme pro více partnerů a dbáme na vysokou kvalitu, odbornost a profesionální přístup našich zaměstnanců.

Pracovníci EXPRESS WORK tvoří stabilní a funkční komunitu v potravinářských logistických skladech.

Konkurenceschopnost

a otázky související s rozvojem vaší firmy

Existují alternativy k současnému systému řízení ve vaší firmě?

Personální leasing

a jeho současná právní úprava

Osvědčený a flexibilní nástroj, kterým můžete rychle reagovat na změny a požadavky pracovního trhu.

Outsourcing

jako moderní nástroj řízení

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastech, které nepatří k jádru podnikatelské činnosti.