Agriculture

Agriculture

SPOLEČNOST EXPRESS WORK NABÍZÍ:
• pracovníky na obsluhu zemědělských strojů a zařízení
• sezónní pomocné dělníky
• ošetřovatelé dobytka a jiných hospodářských zvířat
• lesní dělníky
• dřevorubce
• a mnoho dalších pozic

CO VÁM NABÍZÍME?
• flexibilitu potřebného počtu dělníků, brigádníků a obslužného personálu v souvislosti se sezónními výkyvy
• osvobození od administrativy spojené s přijímáním a propouštěním zaměstnanců
• v případě požadavku ze strany odběratele zabezpečení přidělených zaměstnanců pracovními pomůckami, resp. pracovním oděvem a obuví či jinými požadovanými ochrannými pomůckami

Konkurenceschopnost

a otázky související s rozvojem vaší firmy

Existují alternativy k současnému systému řízení ve vaší firmě?

Personální leasing

a jeho současná právní úprava

Osvědčený a flexibilní nástroj, kterým můžete rychle reagovat na změny a požadavky pracovního trhu.

Outsourcing

jako moderní nástroj řízení

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastech, které nepatří k jádru podnikatelské činnosti.