Health & care

Health & care

ZABEZPEČÍME VÁM:
• pečovatele a pečovatelky
• kvalifikované zdravotní sestry
• au-pair

EXPRESS WORK NABÍZÍ:
• možnost individuálního výběru vhodné pečovatelky na základě předem zaslaného a klientem odsouhlaseného profilu s podrobnými informacemi o předchozí pečovatelské praxi
• volba délky pobytu pečovatelky podle potřeby rodiny opatrované osoby
• hlídání na základě živnosti nebo vysláním zaměstnance agentury EXPRESS WORK v souladu s evropskou legislativou
• Organizační zabezpečení vycestování agenturou a zabezpečení náhrady v případě PN

Konkurenceschopnost

a otázky související s rozvojem vaší firmy

Existují alternativy k současnému systému řízení ve vaší firmě?

Personální leasing

a jeho současná právní úprava

Osvědčený a flexibilní nástroj, kterým můžete rychle reagovat na změny a požadavky pracovního trhu.

Outsourcing

jako moderní nástroj řízení

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastech, které nepatří k jádru podnikatelské činnosti.